تعهدات شرکت: 1-صداقت 2-مشتری مداری 3- تامين منافع و رضايتمندي مشتريان 4-کسب درآمد سالم با سود منطقي 5-همراهي و همکاري با مشتريان در اجراي پروژه ها

نقشه و محاسبات آسانسور

توضيح فارسي : محاسبات آسانسور - کششی ساده

1- محاسبات مربوط به سیم بکسل

هر سیم بکسل دارای خواصی می باشد که در بروشورهای فنی سازندگان ارائه گردیده است. بعنوان مثال اطلاعات زیر از کاتالوگ کارخانه گوستاو ولف استخراج شده:


دسته سیم بکسلهای مورد نظر باید توانائی تحمل نیروهای وارد را داشته باشد:

n: تعداد سیم بکسل های معلق
N: حداکثر بار یا نیروی مورد نیاز جهت پاره شدن یک سیم بکسل
f: حداقل ضریب اطمینان سیم بکسل ها (که حداقل 12 می باشد)
F: حداکثر نیروی استاتیک اعمال شده بر روی سیم بکسل های آسانسور (N)
i: ضریب سیم بکسل بندی

بنابراین برای محاسبه ضریب اطمینان در حین اعمال بارها به سیم بکسل، خواهیم داشت:

f: ضریب اطمینان واقعی
p: جرم کابین
i: ضریب سیم بکسل بندی
n: تعداد سیم بکسل ها
mr: جرم واحد طول سیم بکسل
n: تعداد سیم بکسل های معلق
Hr: طول سیم بکسل معلق
gn: شتاب جاذبه
طول سیم بکسل معلق
H: تراول (طول مسیر حرکت)
H1: overhead (بالاسری)
H2: ارتفاع از کف دال تا فلکه اصلی
H3: ارتفاع یوک کابین
جرم سیم بکسل های معلق
mr: جرم یکمتر سیم بکسل
n: تعداد سیم بکسل های معلق
Hr: طول سیم بکسل های معلق

عدد بدست آمده باید بزرگتر یا مساوی 12 باشد.

2- محاسبات مربوط به موتور-گیربکس

A بار استاتیکی وارد بر محور گیربکس:

Z: جرم قاب وزنی و وزنی تعادل
L: جرم زنجیر جبران
i: ضریب تبدیل سیم بکسل بندی
S: جرم سیم بکسل معلق

B بار غیر متعادل (دینامیکی):

راندمان فلکه هرزگرد

C محاسبه توان ایده ال و توان واقعی:

P: توان ایده آل در حالت کلی
F: نیرو
V: سرعت
توان واقعی
توان ایده آل
راندمان موتور گیربکس

D محاسبه توان نامی موتور گیربکس:

q: بار غیر متعادل
V: سرعت نامی
راندمان گیربکس
راندمان موتور ..............

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.bsp-lift.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

5432

طراحي و اجرا و پشتيباني : نمايشگاه